Operation Notvarp - Ubåtsjakten i Hårsfjärden 1982
Berättelsen "Operation Notvarp - Ubåtsjakten i Hårsfjärden" är den första boken i en serie på fyra böcker. Böckerna utspelar sig under 1980-talet, under slutet av Kalla Kriget då allting var som intensivast. 

Föreläsning på Svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: 
Mikael Nyman


Datum: Lördag 14 mars
Tid: 14:00-14:45
Lokal:  K31


 

Seminar in Swedish
Time: 45 minutes
Lecturer: 
Mikael Nyman


Date: Saturday Mach 14 th
Time: 14:00-14:45
Room: K31


 

Boken & Berättelsen                                         
Boken är en verklighetsbaserad militärpolitisk thriller som kontrast till alla ogenomträngliga ubåtsutredningar. En äventyrsroman med Sveriges överbefälhavare, Sveriges statsminister, samt ett antal tongivande militärer med svensk och utländsk nationalitet.
En berättelse i en tid då Kalla Kriget hårdnade, samtidigt som Sveriges neutralitet ifrågasattes i gränslandet mellan Nato och Warszawapakten. Med problemhärdar och frågeställningar som än idag har bäring. En skönlitterär berättelse som erbjuder äventyr, spänning, intriger och spetsighet.
Handling utspelar sig under de två veckor som ubåtsjakten i Hårsfjärden ägde rum i verkligheten, men med skillnaden att detta är en skönlitterär bok där fakta och fiction blandas. 

Författare Mikael Nyman
Analytiker och analyschef i olika befattningar från 90-talet fram tills idag. Med erfarenhet av avtalsförhandlingar i internationella sammanhang, samt utlandsstationering. Därutöver tjänstgöring på regeringskansliet under 2010-talet sammankopplat med personalfrågor. Dessförinnan genomförd värnplikt och kadettskola under 80-talet. Under Kalla Kriget innan Berlinmurens fall. Debuterade med boken Operation Notvarp.