FÖRELÄSNINGAR • SEMINARS 2022

PROGRAM LÖRDAGEN DEN 19 MARS • PROGRAM SATURDAY MARCH 19
FÖRELÄSNINGAR I LOKAL K31
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45 Försvarsmakten
14:00-14:45
15:00-15:45

16:00-16:45 Per Normark "Dykning & projekt" GUE Sweden
17:00-17:45

PROGRAM LÖRDAGEN DEN 19 MARS • PROGRAM SATURDAY MARCH 19
FÖRELÄSNINGAR I LOKAL K 34
10:45-11:30
11:45-12:30

12:45-13:30 Michael Wolhardt • "Vrakdykarens rostiga bekännelser" Scuba Travel
13:45-14:30
14:45-15:30 SSDF
15:45-16:30
16:45- 17:30

PROGRAM SÖNDAGEN DEN 20 MARS  • PROGRAM SUNDAY 20 MARCH
FÖRELÄSNINGAR I LOKAL K31
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45 Försvarsmakten
14:00-14:45 SSDF
15:00-15:45 Per Normark "Dykning & projekt" GUE Sweden

PROGRAM SÖNDAGEN DEN 20 MARS  • PROGRAM SUNDAY 20 MARCH
FÖRELÄSNINGAR I LOKAL K 34
10:45-11:30
11:45-12:30
12:45-13:30
13:45.14:30
14:45-15:30