Försvarsmakten presenterar föreläsningen "Röjdykare"
Från havets botten till sandig öken och vägen till röjdykaryrket

Föreläsning på Svenska
Längd 45 minuter
Föreläsare: Love Strömgren
Lördag 16 mars
Söndag 17 mars
Lokal K31
Tid: 14:45-15:30

Seminar in Swedish
Time: 45 minutes
Lecturer: Love Strömgren
Saturday March 16th
Sunday March 17th
Room: K31
Time: 14:45-15:30

Intresserad av att bli Röjdykare?
Love Strömgren presenterar Röjdykaryrket med bilder och filmklipp. 
Röjdykarorganisationen, vilka uppgifter, vilken miljö man verkar i och vilka fysiska och psykiska krav som skall uppfyllas för att man ska kunna antas till Röjdykarutbildningen.
Vidare berättar Love om hur röjdykarutbildningen genomförs.
Är detta ditt blivande yrke?
 
Besök även Försvarsmaktens monter med dykare och dykutrustningar, A12, på DykMässan. Passa även på att träffa dykare från Amfibieregementets bevakningsbåtskompani och Röjdykarfartyget HMS Sturkö, dessa finns vid kajen utanför DykMässan