Fridykning
Fridykning som folksport
Hur en extremsport och en ungdomsverksamhet växte samman till en bredd- och elitidrott

 

Föreläsning på svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: 

Peter Boivie, Peter Johnsen och Anders Lundberg.

Lördagen 16 mars
15:45-16:30
Lokal K31

Söndag 17 mars
12-1245
Lokal: K34

Seminar in Swedish
Time: 45 minuter
Lecturer: 

Peter Boivie, Peter Johnsen och Anders Lundberg.

Saturday March 16 Time: 15:45-16:30
Room: K31

Söndag March 17
Time: 12-1245
Room: K34