5. Äpplet − Vasas systerskepp
Patrik Höglund och Jim Hansson från monter B17, Vrak - Museum of Wrecks

Föreläsning på Svenska
Längd: 55 minuter
Föreläsare:
Patrik Höglund och Jim Hansson

Datum: Lördag 18 mars
Tid: 14:00-14:55
Lokal:  Auditorium K9

Seminar in Swedish
Time: 55 minutes
Lecturer: 
Patrik Höglund och Jim Hansson

Date: Saturday Mach 18
Time: 14:00-14:55
Room: Auditorium K9

Marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks,
har tillsammans med Marinen utfört undersökningar vid Vaxholm i Stockholms skärgård. 2019 lokaliserades och identifierades Apollo och Maria, två medelstora örlogsskepp från 1648.
2021 påträffades vraket efter ett stort örlogsfartyg med två batteridäck. Vraket visade sig vid fortsatta undersökningar vara Äpplet − Vasas systerskepp.
Patrik Höglund och Jim Hansson är marinarkeologer på Vrak – Museum of Wrecks. De arbetar för närvarande med Den glömda flottan, ett stort projekt där den svenska örlogsflottans vrak undersöks.