12. Fredrik Johansson berättar om Rena Mälaren
Rena Mälaren. Monter A22

© Tommy Jarnbrink
© Tommy Jarnbrink

Föreläsning på svenska
Tid: 55 minuter
Föreläsare: 

Fredrik Johansson

Date: Söndag 19 mars
Tid: 13:00-13:55
Lokal: Auditorium K9

Seminar in Swedish
Time: 55 minutes
Lecturer: 

Fredrik Johansson

Date: Sunday March 19
Time: 13:00-13:55
Room: Auditorium K9

Föreläsning:
Arbetet startades av Fredrik Johansson och dagliga verksamheten Främja. 
Idag uppskattas vi vara över 300 volontärer, såväl över som under vattenytan, som regelbundet är med och städar.
Rena Mälaren utför minst en städning i veckan, ofta fler. Projektets syfte är att få bort gifter från Mälaren/Östersjön 
samt att väcka opinion så att folk inte fortsätter att slänga sina sopor i vår vackra och ömtåliga vattenmiljö.
Organisationens syfte är att alla ska kunna vara med och hjälpa till i miljöarbete. 

Tillsammans kan vi rädda våra vatten! 

Föreläsare: 
Fredrik Johansson har sin bakgrund som armédykare, under hans tid i armén märkte han hur mycket skräp och avfall som låg på botten. 
Ett problem som inte alls togs upp utan hade blivit en standard. Istället för att acceptera detta så ville Fredrik gör något år det, då startade han Rena Mälaren. 
En ideell organistation med eldsjälare som tillsammans arbetar för att rädda våra vatten. Fredriks ideal är att alla ska kunna vara med och bidra.