1. Rena Mälaren med Zackarias Mooney
Värd: Rena Mälaren. Monter A22

Föreläsning på svenska
Längd: 40 minuter
Föreläsare: 

Zackarias Mooney

Datum: Lördag 18 mars
Tid: 10:15-10:55
Lokal: Auditorium K9

Seminar in Swedish
Time: 40 minutes
Lecturer: 

Zackarias Mooney

Date: Saturday March 18
Time: 10:15-10:55
Room: Auditorium K9

Föreläsning:
Arbetet startades av Fredrik Johansson och dagliga verksamheten Främja. 
Idag uppskattas vi vara över 300 volontärer, såväl över som under vattenytan, som regelbundet är med och städar.
Rena Mälaren utför minst en städning i veckan, ofta fler. Projektets syfte är att få bort gifter från Mälaren/Östersjön 
samt att väcka opinion så att folk inte fortsätter att slänga sina sopor i vår vackra och ömtåliga vattenmiljö.
Organisationens syfte är att alla ska kunna vara med och hjälpa till i miljöarbete. 

Tillsammans kan vi rädda våra vatten! 

Föreläsare:
Zackarias Mooney har jobbat dom senaste åren i Indonesien, där han arbetar med korall restaurering. När kan mellan arbetsperioderna kom hem till Stockholm, kände han att det inte fanns lika mycket direkt aktioner för miljöarbete. Tills han hittade Rena Mälaren. Nu efter 2 års verksamhet med Rena mälaren är Zackarias aktiv runt om i Stockholm med att föreläsa för den kommande generationen. Syftet att föreläsa för ungdomar är att inspirerar och involvera dom som tyvärr har fått detta ansvar. I en tid med mycket negativ media kring miljö är det viktigt att visa hopp om framtiden, genom Rena Mälaren direkta resultat, kan vi visa att varje person oavsett ålder, bakgrund, relgion eller fysiska hälsa kan hjälpa i arbetet för en bättre miljö.