2023
PROGRAM LÖRDAGEN DEN 18 MARS • PROGRAM SATURDAY MARCH 18

FÖRELÄSNINGAR I AUDITORIET
11:00-11:45 
12:00-12:45 
13:00-13:45 
14:00-14:45 
15:00-15:45 
16:00-16:45 

PROGRAM SÖNDAGEN DEN 19 MARS • PROGRAM SATURDAY MARCH 19
FÖRELÄSNINGAR I AUDITORIET

10:45-11:30
11:45-12:30 
12:45-13:30 

13:45-14:30 
14:45-15:30 

PROGRAM LÖRDAGEN DEN 18 MARS • PROGRAM SATURDAY MARCH 18
FÖRELÄSNING IAVANCE I+II

10:00-10:10 Årsmöte Svensk Dykerihistorisk Förening 

11:00-11:45 
12:00-12:45 
13:00-13:45 
14:00-14:45 
15:00-15:45