Röjdykare i Försvarsmakten - Vardagen och vägen dit
Andreas Svanström. Presenteras av Försvarsmakten.
 

Föreläsning på Svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: 
Andreas Svanström

Datum: Söndag 20 mars
Tid: 13:00-13:45
Lokal:  K31

Seminar in Swedish
Time: 45 minutes
Lecturer: 
Andreas Svanström

Date: Sunday March 20 
Time: 13:00-13:45
Room: K31

En helt vanlig dag på jobbet…
 
I mitten av juni 2021 siktar en seglare en drivande mina utanför Härnösand. Seglaren rapporterar in händelsen och Försvarsmakten blir inkopplad. Minan konstateras vara skarp och måste oskadliggöras för att inte vara ett hinder för sjöfart och fiske. 
Hur många minor finns det kvar i vattnet runt våra kuster? Är dom fortfarande farliga? Vad ska privatpersoner tänka på om man påträffar minor eller någon annan typ av ammunition längs våra kuster. 
Under föredraget så kommer även en beskrivning av hur utbildningen till Röjdykare går till och vad som krävs för att påbörja den.

 

Andreas Svanström gjorde värnplikten som röjdykare 2006 och sedan dess har han varit kvar i Försvarsmakten som dykare i flera olika befattningar.
I dagsläget tjänstgör Andreas som dykofficer vid Röjdykardivisionen i Skredsvik med ansvar för utbildning och metodutveckling inom dykeri.