Populära djuriska namn
Klas Malmberg & Kennet Lundin

Föreläsning på Svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare:
Klas Malmberg & Kennet Lundin

Datum: Lördagen 19 mars
Lokal: K31
Tid: 15:00-15:45

Seminar in Swedish
Time: 45 minutes
Lecturer:
Klas Malmberg & Kennet Lundin

Date: Saturday March 19
Room: K31
Time: 15:00-15:45

Populära djuriska namn
Klas och Kennet gjorde tillsammans nordens första fälthandbok om nakensnäckor vilket ledde till ett samarbete med artdatabanken. Där har de arbetat med att ge svenska namn åt marina djurarter och tagit den fram senaste nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, om nakensnäckor och deras släktingar. De håller årligen kurser om nakensnäckor vid olika dykcentra vid svenska västkusten och pratar gärna i media om spännande marina djur. Under DykMässans föredrag tänkte de berätta om varför man ska tillsätta officiella svenska namn, hur man går till väga och hur ett välfunnet namn som först kan verka konstigt, snabbt blir etablerat bland dykare.

Klas Malmberg
Klas Malmberg är en naturfotograf och författare som till vardags arbetar som marinbiolog och yrkesdykare på Universeum. Han driver företaget Aquatilis tillsammans med Annika och Nellie som fokuserar på utbildning, föredrag och fotografering inom marinbiologi.

Kennet Lundin
Kennet Lundin är en marinbiolog och författare. Som liten öppnades hans ögon för det marina livet och han släppte det aldrig. Nu är han vetenskaplig intendent vid Göteborgs naturhistoriska museum och docent vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.