Operation Notvarp - Ubåtsjakten i Hårsfjärden 1982
Berättelsen "Operation Notvarp - Ubåtsjakten i Hårsfjärden" är den första boken i en serie på fyra böcker. Böckerna utspelar sig under 1980-talet, under slutet av Kalla Kriget då allting var som intensivast. 

Föreläsning på Svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: 
Mikael Nyman

Datum: Lördag 19 mars
Tid: 17:00-17:45
Lokal:  K31

 

Seminar in Swedish
Time: 45 minutes
Lecturer: 
Mikael Nyman

Date: Saturday Mach 19 
Time: 17:00-17:45

Room: K31

 

Kalla Kriget
Mikael Nyman berättar om hur boken Operation Notvarp kom till med tillhörande research. Därefter håller han ett föredrag om ubåtsjakten i Hårsfjärden 1982 där han fokuserar på ubåtsjaktens mest centrala händelser, utan att avslöja den skönlitterära bokens handling. Under slutet av föredraget berör författaren även sin andra bok, Marskalkstaven som bl.a. handlar om polariseringar i samhället med tillhörande terroristangrepp, vapenaffärer och ställningstaganden i Nato-frågan. Båda böckerna utspelar sig i Sverige på 1980-talet med samma huvudkaraktärer. Föredraget avslutas med en frågestund och de som önskar har möjligheten att köpa en signerad bok. Mer information om böckerna: https://www.notvarpforlag.se/

Mikael Nyman
Mikael har skrivit två thrillers som utspelar sig i Sverige under kalla kriget. Han har skrivit böckerna för att man skall bli påmind om historien, men där man också kan dra kopplingar till nutid och sedan på egen hand dra ut tanketråden in i framtiden. Mikael gjorde militärtjänsten under kalla kriget och han har bland annat arbetat med analyser och avtalsförhandlingar i internationella sammanhang.