Hajarnas sju sinnen  med Anders Salesjö
Värd: MonterB10 Scuba Travel

Föreläsning på Svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: 
Anders Salesjö

Datum: Lördag 19 mars
Tid: 11:45-12:30
Lokal:  K34


 

Seminar in Swedish
Time: 45 minutes
Lecturer: 
Anders Salesjö

Date: Saturday March 19 
Time:  11:45-12:30
Room: K34


 

Hajarnas sju sinnen 
Hajar är helt fantastiska djur. De har funnits på vår jord i över 400 miljoner år och har då hunnit utveckla sina sinnen på de mest häpnadsväckande sätt. En haj kan till exempel känna av de elektriska impulserna i dina hjärtslag, men den kan också med hjälp av hörseln uppfatta en döende fisk på upp till en kilometers avstånd. Vi människor härstammar från fiskar, därför är det helt naturligt att människans sinnen och hajarnas sinnen är delvis likadana. Man brukar säga att en människa har fem sinnen: smak, lukt, hörsel, syn och känsel. Dessa fem sinnen har även hajar, men hajarna har ytterligare två sinnen som vi människor saknar: sidolinjesystemet och ett elektromagnetiskt sinne. I detta föredrag ska vi lära oss mer om hur hajar uppfattar sin omvärld med hjälp av sina sinnen, men samtidigt kommer vi också får se en mängd vackra och fascinerande hajbilder från jordens alla hav.


 

Anders Salesjö 
Undervattensvärlden är och har alltid varit Anders Salesjös stora passion. Han är marinbiolog och undervattensfotograf och har fått en mängd utmärkelser för sitt fotograferande. Till vardags jobbar han som lärare och undervisar i marinbiologi och dykning på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Vid sidan om sitt ordinarie jobb är han en ofta anlitad kursledare, föredragshållare och researrangör.