Diving Travel Network
Corosh Toshang & Alexandra Charlton North Sulawesi/Indonesia

Föreläsning på Engelska
Längd: 45 minuter

Föreläsare: Corosh Toshhang


Datum: Lördagen 19 mars
Tid: 13:45-14:30
Lokal K34

 

Seminar in English
Time: 45 minutes
Lecturer:
Corosh Toshhang

Date: Saturday March 19
Time: 13:45-14:30
Room K34

Corosh Toshang & Alexandra Charlton North Sulawesi/Indonesia

Corosh och Alexandra kommer att föreläsa om Norra Sulawesi. Corosh är ägare och grundare av Diving Travel Network. Alexandra Charlton är tredje generationen i familjeföretaget Murex Diveresorts i norra Sulawesi med Dykcenter på Lembeh Resort och Resort/Divecenter på Manado och Bangka Island. Hon är barnbarn till Dr. Hanny Batuna, en pioneer i norra Sulawesi som startade Murex resorterna redan 1987. Alexandra är född och uppvuxen i norra Sulawesi. Efter hennes morfars bortgång togs verksamheten över av hennes mamma Angelique Batuna och pappa Danny Charlton. Resorterna har sedan dess genomgått omfattande utbyggnad och renoveringar. Man erbjuder dykning på Bangka, Lembeh och Bunaken. De flesta Skandinaviska resenärer väljer kombinationer med minst 2 ställen. Corosh och Alexandra bjuder in till en spännande föreläsning och norra Sulawesi med bilder, videos och egna berättelser.  

Corosh Toshang & Alexandra Charlton North Sulawesi/Indonesia Corosh and Alexandra will lecture on Northern Sulawesi. Corosh is the owner and founder of Diving Travel Network. Alexandra Charlton is the third generation in the family business Murex Diveresorts in northern Sulawesi. Murex owning 2 dive Resorts, Manado and Bangka Island. The company has also dive center at Lembeh Resort in Lembeh strai. Alexandra is the granddaughter of Dr. Hanny Batuna, a pioneer in northern Sulawesi who started the Murex resorts as early as 1987. Alexandra was born and raised in northern Sulawesi. After her grandfather's death, the business was taken over by her mother Angelique Batuna and father Danny Charlton. The resorts have since undergone extensive expansion and renovations. Diving is offered at Bangka, Lembeh and Bunaken. Most Scandinavian travelers choose combinations with at least 2 places. Corosh and Alexandra invite you to an exciting lecture and northern Sulawesi with pictures, videos and their own stories.