Peter Andersson
”Regulatorn, din livsviktigaste del av utrustningen - kvalité och failing points”
”Folkrebreathern - äntligen tar dykningen en ny form”

 

Föreläsning på Svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: 
Peter Andersson

Datum: Lördagen 14 mars
Tid: 13:45-14:30

Lokal:  K34
and

Datum:
Lördagen 14 mars
Tid: 13:00-13:45
Lokal: K34

Seminar in Swedish
Time: 45 minutes
Lecturer: 
Peter Andersson

Date: Saturday Mach 14 th
Time: 13:45-14:30

Room: K31
and

Date: Sunday March 14 th
Time: 13:00-
13:45
Room: K34

”Regulatorn, din livsviktigaste del av utrustningen - kvalité och failing points”

och 

”Folkrebreathern - äntligen tar dykningen en ny form”

 Peter Andersson