"Vrakdykarens rostiga bekännelser"
Presenteras av Scuba Travel #B10.


 

Föreläsning på Svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: 
Michael Wolhardt


Datum: Lördag 19 mars
Tid: 12:45-13:30
Lokal:  K34


 

Seminar in Swedish
Time: 45 minutes
Lecturer: 
Michael Wolhardt


Date: Saturday Mach 19 th
Time: 
Room: K34

 

"Vrakdykarens rostiga bekännelser"                                       

 

Michel Wolhardt