De som vill ha en föreläsning, skickar ett mail till info@dykmassan.se och avvaktar. Vi går igenom alla som skickat in och placerar sedan dessa.
Vi tar kontakt med alla som skickat in.