Marinarkeologiska sällskapet
Marinarkeologiska projekt och aktiviteter för alla
Mikael Björk
 

Föreläsning på svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: Lördagen
16 mars 15:00-15:45
Lokal K34

Föredraget handlar om vad ett MAS-projekt (Marinarkeologiska sällskapet) kan innebära och hur det kan genomföras. Det blir exempel från 2016 års projekt i Karlshamn när vi inventerade rotfasta stubbar i jakt på stenåldersbosättningar och 2018 års projekt när vi sökte av vattnet runt den medeltida staden och borgen på ön Elleholm i Mörrumsån.