GUE - aktiviteter och utbildning

Föreläsning på svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: Per Normark
Dag: Lördag 16 mars
Tid: 16:00-16:45
Lokal: K34

Nu fyller GUE 20 år och Per berättar mer om bakgrunden till varför GUE skapades och vilka aktiviteter som man ägnar sig åt. GUE-bedriver ett antal olika projekt världen över med inriktning på miljöskydd och utforskning. För att kunna genomföra dessa projekt på ett effektivt och säkert sätt behöver man utbilda kompetenta dykare. Ett av de mest kända svenska projekten är Mars Makalös där GUE-dykare dokumenterar vraket på 75 meters djup, men på en mer lokal nivå stöttar man Rena Botten. I år sikter man också in sig på att lansera ytterligare projekt så kom och lyssna och ta del i en spännande resa under ytan.

Om Per Normark
 

per@gue.com
+46 70 560 9139