Svenska Sportdykarförbundet

Föreläsning på Svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: 
Per Normark
Datum: Lördag 19 mars
Tid: 12:45-13:30
Lokal:  K34

Föreläsning på Svenska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: 
Per Normark
Datum: Lördag 19 mars
Tid: 12:45-13:30
Lokal:  K34

Förbundsläkare SSDF Georgios Sidiras
Dr Sidiras har en gedigen dykerikompetens som innefattar både dykning i grekiska marinen, yrkesdykning och sportdykning. Dr Sidiras har även stor dykerimedicinsk kompetens och har bland annat arbetat på tryckkammaren på Karolinska Universitetssjukhuset.


Om föredraget:
SIPE: En gömd risk under ytan.

SIPE är ett akronym som står för ”Swimming Immersion Pulmonary Edema”. På svenska kalas det för immersionslungödem eller simningsorsakat lungödem. Presentationens syfte är att hjälpa till att förstå hur ett sådant tillstånd kan inträda, att sprida kunskap om hur vi kan identifiera symtomen, samt att eventuellt hitta förebyggande metoder. En del av föredraget handlar om fysiologi och ändringar i lungorna under ytan, en del om enkla åtgärder för omhändertagande av patienter redan på stranden eller på en båt.

Förbundsläkare SSDF Georgios Sidiras
Dr Sidiras har en gedigen dykerikompetens som innefattar både dykning i grekiska marinen, yrkesdykning och sportdykning. Dr Sidiras har även stor dykerimedicinsk kompetens och har bland annat arbetat på tryckkammaren på Karolinska Universitetssjukhuset.