Per Lagerberg
Fillipinerna

 

Föreläsning på Engelska
Längd: 45 minuter
Föreläsare: 
Per Lagerberg


Datum: Lördag 14 mars
Tid: 10:45-11:30
Lokal:  K34

Datum: söndag 15 mars
Tid: 14:45-15:30
Lokal:  K34

Seminar in English
Time: 45 minutes
Lecturer: 
Per Lagerberg


Date: Saturday Mach 14 th
Time: Tid: 10:45-11:30
Room: K34

Datum: söndag 15 mars
Tid: 14:45-1530
Lokal:  K314

Två föredrag:

Filippinerna - allt från stort till smått men det lilla är det stora 

Filippinerna - ett land med fantastiska möjligheter och kombinationer 

Vem är Per?
Per är en erfaren dykare och resenär med ett stort intresse för just detta. Mycket intresserad av geografi och biologi. Började dyka i början av 90-talet och har privat och genom sitt jobb besökt ett drygt 80-tal länder. Per bor numera I Dauin I Filippinerna där han jobbar som tidigare och har möjlighet att underhålla dykningen och också hjälpa andra med att arrangera och ordna bra resor.