Då vi inte ser några lättnader i restriktionerna pga Covid-19, tvingas vi skjuta på DykMässan ännu en gång.

Nytt datum är 19-20 mars 2022.
The new date is March 19-20 2022.