RITNING

Den översta bilder är DykMässan som har en egen lokal med egen ingång och öppet den ena väggen mot Båtmässan.
Den undre bilden är hela Båtmässan på NB. Samt lobby och Hotell Gothia Towers.