VRAK • WRECKS

VRAK • WRECKS

DALARÖ DYKPARK • DALARÖ DIVE PARK
ordf. Dalarö dykpark, Krister Jonsson 
+46 (0)70 3114110
info@dalarödykpark.com
Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav. Här har redan sedan istiden varit otroligt stor mänsklig aktivitet och sjöfart.
Bara runt den svenska kusten finns det fler än 20.000 vrak. Dalarö har historiskt sett varit en viktig maritim knutpunkt, vilket gör Dalarö dykpark till ett stort museum under ytan.
Den unika kombinationen av bräckt vatten, kyla, mörker och låg syrehalt i Östersjön gör att material, även trä, kan bevaras i nästan perfekt tillstånd.
I Dalarö dykpark finns många välbevarade vrak från 1600-tal och framåt, något som gör att dyka i Dalarö dykpark till en upplevelse du inte kan få nästan någon annanstans i världen.
För att dyka på de vrak som är klassade som kulturreservat krävs dyktillstånd samt certifierade guider.
Den ideella föreningen Dalarö dykpark koordinerar dykningen och utbildar guider på uppdrag av Hanninge kommun.

Vrak • Museum of Wrecks
Djurgårdsstrand 17, 115 21 Stockholm
Tel: +46851954914
E-post:
 info@vrak.se

Ett nytt museum har dykt upp. Sveriges nyaste museum heter Vrak – Museum of Wrecks och ligger mellan Vasamuseet och Gröna Lund på Djurgården i Stockholm.
Ingen annanstans i världen finns det så många välbevarade vrak som i Östersjön. Det nya museet Vrak tar berättelserna till ytan, men låter vrak och andra föremål ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Besökaren får dyka ner i det förflutna med hjälp av digitala lösningar.
Vrak ligger vid promenadstråket Djurgårdsstrand med Vrak Café & Bar och en museibutik med handplockat sortiment med inspiration från upplevelsen i museet.  Vrakberättelser och mer information finns på www.vrak.se.
Bild från Resande Man 2020.
Museet har kvällsöppet och fri entré förDykMässans besökare lördagen 18 mars.