Svensk Dykerihistorisk Förening
Monter  A5
 Dyktankhuset på Djurgården i Stockholm byggdes 1934 för att ubåtspersonal skulle kunna träna uppstigning från sjunken ubåt under säkra förhållanden och tjänade detta ändamål de första 20 åren. Därefter kom huset att bli den svenska marinens dykerilaboratorium och har varit platsen för en rad världsunika forskningsprojekt. När marinen flyttade sin verksamhet från centrala Stockholm hotades Dyktankhuset av rivning.
Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF) bildades 1979 med syftet att rädda  Dyktankhuset från rivning, vilket genom idogt arbete lyckades. SDHF är världens äldsta dykerihistoriska förening, tillika en ideell organisation öppen för alla. 
SDHF:s verksamhet i Dyktankhuset sker idag under överinseende av Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM), till vilka även hör Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseet i Karlskrona, Vrakmuseet och Järnvägsmuseet i Gävle.
Dyktankhuset är en av de närmaste grannarna till det välkända Vasamuseet och den enda platsen i landet som genom sina historiska samlingar kan visa alla delar av det svenska dykeritekniska kulturarvet, såväl det militära som civila, från både tungdykning med hjälm och sportdykning. Dyktankhuset inrymmer även en stor mängd utrustning för fotografering och filmning under vatten av historiskt värde, samt ett innehållsrikt bibliotek som kan tjäna för forskning kring frågor med koppling till både svensk och internationell dykeriverksamhet.
SDHF medverkar i olika aktiviteter. 
Förutom genom event, föreläsningar och visning av historisk dykutrustning som finns i Dyktankhuset, arrangerar SDHF guidade studiebesök och ett par gånger om året praktisk demonstration av tungdykning med hjälm och luftpump som är äldre än 100 år. 
 
Adress: Dyktankhuset, Djurgårdsstrand 7, 115 21 Stockholm. 
E-post: info@sdhf.se. Hemsida: www.sdhf.se