prova-på-dyk

FRÅGOR OCH SVAR
Vi kommer här att lägga upp information om provdyk under mässan.
Ett eget telefonnummer finns den 17 & 18 mars, för alla frågor.

Ålder: Från 8 år fyllda, och simkunnig.
Pris: 95 kr. Kontant betalning
Tid: Lördag, 10:30 - 18:00
Tid: Söndag, 10:30 - 15:00

Foto: Ni får en digital bild på E-posten, efter provdyket
Entre´avgift måste betalas för förälder, som måste vara med och ge tillstånd
Hälsodeklaration måste ifyllas.

 

Denna nioåring dök med apparat för första gången på DykMässan 2017. 
Flickan blev helt begeistrad och vi har nu troligtvis en ny dykare.
Foto: Sorange

PROVA-PÅ-DYK
Ring: 07x-xxx xx xx

Här kommer ett telefonnummer enbart för prova på.